loading

Dobrodošli u Topoteku

Veselimo se svako doprinosu – slikama, tekstu ili zvuku – koji donosi nove aspekte u ovu topoteku.

Molimo Vas, da se registrirate ovim formularom.


Registracija

Ako ste već registrirani u drugoj topoteci, molimo Vas da ovdje unesete iste podatke


Uvjeti korištenja

Cilj Topoteke:

Cilj Topoteke je građu koja je važna za lokalnu povijest učiniti dostupnom zainteresiranoj javnosti.

Pravni aspekti:

U Topoteci se upravlja digitalnim podacima. Kako bi ih se objavilo, potrebno je, da kao imatelj / imateljica, podataka izjavite, da ste:

  • vlasnik/vlasnica autorskih prava
  • učitanih podataka koji će unutar Topoteke smjeti biti prikazani,

te da Vaši osobni podaci, kao što su ime i prezime, datum rođenja i adresa stanovanja ispunjavanjem obrasca za registraciju vlasnika Topoteke Prelog mogu biti objavljeni.

Tome služi sljedeći prijenos prava. Molimo Vas, da izjavite da ste suglasni s istima (vidi kvačicu dolje).

U okviru Topoteke dozvoljavate samo pravo objave Vaših osobnih podataka unutar Topoteke. Sva ostala prava vezana za Vašu građu pripadaju i dalje Vama.

I. Prijenos prava

1.1. Imatelj/imateljica jamči omogućavanjem dostupnosti učitanih podataka (slike, tekstovi, PDF, audio), da je isključivi vlasnik podataka.

1.2. Predajom podataka i prihvaćanjem ovog dvostranog ugovora imatelj/imateljica vlasniku ne predaje ekskluzivna i vremenski neograničena prava korištenja za obradu, pohranu i umnožavanje priređenih i učitanih podataka, i ovlašćuje vlasnika za objavu u Topoteci.

1.3. Imatelj/imateljica nema utjecaja na odluku vlasnika o tome hoće li zaista i objaviti dostavljeni slikovni zapis.

1.4. Predaja prava je besplatna.

1.5. Objava slikovnog materijala provodi se uz navod autora/autorice odnosno vlasnika/vlasnice autorskih prava.

II. Odgovornost

U slučaju terećenja vlasnika od strane trećih*zbog povrede njihovih prava bilo koje vrste objavljivanjem slikovnih zapisa (osobito povrede autorskih prava i povrede prava na privatnost) imatelj/imateljica se obvezuje nadoknaditi vlasniku Topoteke Prelog sve troškove koji su nastali zbog prigovora i zahtjeva privatnih i pravnih osoba zbog povrede prava istih osoba.

III.

Vlasnik zadržava pravo da bez objašnjenja u svakom trenutku učini nevidljivim ili ukloni podatke iz Topoteke.

IV. Obrada

. Imatelj/imateljica podataka je suglasan/suglasna, da se podaci prema potrebi tehnički obrade (npr. povećanje isječaka, retuširanje pogrešaka kao što su prašina i ogrebotine, poboljšanje kontrasta itd.)

V. Sudska nadležnost

Za sva sporna pitanja iz ovog ugovora nadležan je sud pri sjedištu vlasnika.

* Primjer: Terećenje vlasnika od strane trećih u slučaju kad primjerice fotograf, u svojstvu vlasnika prava korištenja snimka zatraži naknadu štete ili naknadu za korištenje licence, ili kad osobe koje se jasno prepoznaju na snimci ili njihovi pravni slijednici (nasljednici) ne dozvoljavaju objavu snimke ili zatraže naknadu štete.